Open brief aan informateur Tweede Kamer

Open brief aan alle leden van de 2e Kamer

Waarde dames en heren politici,

In deze dagen bent u bezig met een gewichtige taak. Namelijk een constructief programma te smeden voor een nieuw kabinet, een nieuwe regeringsperiode, dat de toekomst van ons land werkelijk dienen zal. Daarbij zal belangrijk zijn dat dit programma een breed draagvlak heeft, gedragen door vier verschillende politieke partijen en ook gedragen door zoveel mogelijk instituten, organisaties, bedrijven en burgers. Daarvoor zal creativiteit nodig zijn, maar ook visie.

Als christenen, leden van een protestantse (PKN-)gemeente in en burgers van een forensendorp in Twente, zijn wij bezorgd of wat het zwaarst is ook het zwaarst mag wegen. Want de zorgen om het klimaat en de duurzaamheid van onze aarde komen bijna dagelijks op ons af. De aarde warmt op, de zeespiegel stijgt, de pool-ijskappen smelten in hoger tempo dan verwacht, aardbevingen hebben grote gevolgen in Groningen, enz. enz. In allerlei beleidsbeslissingen rondom energie en economie de afgelopen jaren speelden die vraagstukken mee – maar er waren tot nu toe slechts onbevredigende oplossingen voor de korte termijn.

Er is in 2015 een geweldig klimaat-akkoord gesloten in Parijs, waar scherpe klimaats- en duurzaamheidsdoelen zijn opgesteld, geformuleerd en onderschreven door 195 landen.

Wij zijn zelf geen deskundigen, maar kunnen ons in grote lijnen vinden in de brief die 24 april gepubliceerd werd in het dagblad Trouw. Deze brief was ondertekend door 90 hoogleraren in alle mogelijke wetenschappen omtrent energie, economie, duurzame ontwikkeling en samenleving.

Kort samengevat zeggen wij hen na: maak (in lijn van bovengenoemd klimaat-akkoord) van de transitie van door fossiele energie gedomineerde economie naar een groene en schone economie uw uitgangspunt voor de langere termijn (2030). Dan zal dat zeker veel gaan (blijven) vragen aan tijd, moeite, investering en omwenteling. En wij als burgers zullen dat merken, maar het is noodzakelijk. De aarde is van ons allen en mogen we doorgeven aan toekomstige generaties. Het zal vertrouwen schenken en respect afdwingen, als er op dit uur U niet om de hete brij heen gedraaid gaat worden. Het zou stimuleren aan ons en alle burgers van ons land ons steentje bij te dragen aan deze omwenteling terwille van een beter klimaat en een duurzamere aarde.

Leden van de Protestantse Gemeente Borne,

 

Petitie