De kerk in uw testament

De kerk is een levende gemeente. Dat geldt ook voor onze Protestantse Gemeente Borne, waar zo’n 250 vrijwilligers actief zijn. Actief bij activiteiten voor de jeugd, in de diaconie: het omzien naar elkaar, bij de geloofsopvoeding, kerkdiensten  en ga zo maar door. Om deze activiteiten te bekostigen geven gemeenteleden geld onder andere via Kerkbalans, collecten tijdens de kerkdiensten en de eindejaarscollecte.

Geef ook na uw leven

Maar er is meer mogelijk en de laatste tijd is daar steeds meer aandacht voor: het geven van geld  na het leven, via de nalatenschap. Steeds vaker maken Nederlanders een testament en steeds vaker worden daarin, naast kinderen of familie, ook goede doelen tot (mede)erfgenaam benoemd of met een legaat bedacht. Dus ook kerkleden laten vaker een testament opmaken. Daarom willen wij u als lid van onze Protestantse gemeente ook op de mogelijkheid wijzen om onze plaatselijke gemeente en/of de diaconie in uw testament op te nemen. Zo kunt u ook na uw overlijden ervoor zorgen dat het kerkenwerk doorgaat.

Welke mogelijkheid past bij u?

In een testament zijn er twee mogelijkheden om de kerk en/of de diaconie iets na te laten:

  • nalaten als erfgenaam: de kerk en/of diaconie ontvangt een deel van uw erfenis.
  • nalaten via een legaat: de kerk en/of de diaconie ontvangt een door u vooraf bepaald geldbedrag of een met name genoemd voorwerp of onroerend goed.

Wie laat u het na?

U kunt zowel de Protestants Gemeente Borne als de diaconie in uw testament opnemen. Want beide zijn aparte juridische onderdelen van de kerk. Een testament kan alleen door een notaris worden opgemaakt en de notaris kan u hierover ook goed adviseren.

Geef de kerk mogelijkheid van bestaan: neem de kerk op in uw testament!

Meer weten? Hebt u wensen?

Hebt u vragen? Of wensen over wat de kerk of de diaconie met uw erfenis of legaat moet doen? Kijk op de pagina over periodieke giften en schenken met belastingvoordeel (ANBI). Of neem contact op met: