Link naar kerkelijke sites

Vind meer informatie over de Protestantse kerk, de bijbel, religie, bijbelgeschiedenis in stripvorm, Taizé, kerkmuziek en meer. Klik hieronder op de link van uw keuze.

stripverhaal-bijbel-index

  • PKN: Algemene site van de Protestantse Kerken in Nederland.
  • De bijbel in de Nederlandse cultuur.
  • Een encyclopedie m.b.t. religie.
  • De bijbelse geschiedenis in de vorm van stripverhalen.
  • De Nederlandstalige site van Taizé.
  • Een site met en over kerkmuziek (met bijv. de melodieën van de liederen uit “Tussentijds”).
  • Website van de Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland (“JOP“).
  • Een site waar protestantse stemmen en gezichten in de samenleving gebundeld zijn, waar wordt geïnformeerd en tot debat wordt gestimuleerd is www.protestant.nl. Een initiatief, gedragen door VU, NCRV, PCOB, PKN, besturenraad voor Christelijk Onderwijs enzovoort.