Wie doet wat bij de diaconie?

De mensen van de Protestantse Gemeente Borne die allerlei vormen van hulp coördineren, zitten in de diaconie. De diaconie bestaat uit de volgende mensen:

Cor van Huizen Voorzitter
vacant Secretaris
Michiel Boersma Penningmeester
Vacature Jeugddiaken
André Straatsma 2e voorzitter – ondersteuning
Carla Middag ZWO (zending/ontwikkelingswerk)
Wim Zaalberg klusdienst ‘matenwerk‘ en ondersteuning

Meer weten?

Bekijk het werk van de diaconie.

Meehelpen?

Kunt u wat tijd missen en wilt u voldoening uit vrijwilligerswerk halen? Ontdek de vrijwilligersvacatures.

Contact opnemen?

Bel of mail naar de diaconie via