Wat doet de kerkenraad?

p1060735De kerkenraad is het bestuur van de Protestantse Gemeente Borne. Deze raad draagt gezamenlijk en individueel de opbouw van onze kerkelijke gemeente. En daarmee heeft zij de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en praktisch leven in de gemeente.

Waar bestaat de kerkenraad uit?

Alle ouderlingen en alle diakenen vormen samen met de predikant de leden van de kerkenraad. Het moderamen helpt met de voorbereidingen van het overleg van de kerkenraad.

Hoe werkt het bij beslissingen?

De kerkenraad heeft de taak de gemeente over belangrijke zaken te raadplegen en moet zich verantwoorden voor haar beslissingen tegenover de gemeente. Belangrijke beslissingen worden pas genomen nadat de gemeente geïnformeerd is en/of overleg met haar is gepleegd. Bijvoorbeeld tijdens een gemeenteavond. Vind de eerstvolgende gemeenteavond in de agenda (als er al een datum bekend is).

Taken van de kerkenraad

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het geestelijk leven van de gemeente. Haar taak is onder meer:

  • de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten,
  • de opbouw van de gemeente,
  • de missionaire en diaconale taken van de gemeente in de wereld,
  • de bevordering van het contact met de andere kerken ter plaatse,
  • het beheer van de financiën en de eigendommen van de gemeente,
  • het vaststellen van begroting en jaarrekening,
  • het kiezen van afgevaardigden naar de classicale vergadering,
  • het officieel vertegenwoordigen van de gemeente.

Meer weten?

De kerkenraad overlegt 10 x per jaar. U bent als toeschouwer welkom bij dit overleg. Bekijk de datum van het eerstvolgende kerkenraadoverleg. Of kijk wie er in de kerkenraad zitten.