Wat doen de kerkrentmeesters?

De Protestantse gemeente Borne werkt met een college van kerkrentmeester. Wat doen zij? In overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad materiële en financiële voorwaarden scheppen en onderhouden voor het leven en werken van de gemeente. Hoe? Door:

 • het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de Protestantse gemeente Borne;
 • het zorg dragen voor de geldwerving;
 • het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente;
 • het beheren van de goederen van de gemeente;
 • het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde, personeelsbeleid;
 • het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein;
 • het fungeren als opdrachtgever van kosters van gebouwen en ander beherend en administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is;
 • het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en – indien aanwezig – het rouwboek;
 • het beheren van de gemeentelijke archieven;
 • het beheren van de verzekeringspolissen;
 • beleggen, zie de beleggingsregels 2017

 Waar is akkoord voor nodig van de kerkenraad?

 • het verkrijgen, bouwen, uitbreiden of restaureren, verhuren, bezwaren, verkopen of op andere wijze vervreemden en afbreken van een gebouw of een orgel;
 • het verkopen en verpachten van aan de gemeente toebehorende gronden;
 • het verkrijgen van gronden;
 • het aangaan van verplichtingen waarin niet bij vastgestelde begroting is voorzien;
 • het aanvaarden van erfstellingen of schenkingen onder last of voorwaarde;
 • het oprichten van of deelnemen aan een stichting;

De kerkenraad neemt alleen in overleg met het college van kerkrentmeesters beslissingen op niet-diaconaal terrein waaraan voor de gemeente financiële gevolgen verbonden zijn welke niet bij vastgestelde begroting zijn voorzien.

 

Kerkelijk bureau

Mevr. G.Timmerman
Oude Kerkstraat 11
7622 EK Borne
tel: 0611682584
e-mail: kerkelijkbureau@pgborne.nl

Afhalen collectemunten & declareren & afdragen collectes

dinsdag van 18.00 – 19.00 uur.

Collectemunten: waarde van € 0,50 en € 1,00

Bankrekeningnummers

 • Overmaken van giften enzovoort:
  bankrekening: NL98RABO0309475821 ten name van Protestantse Gemeente Borne
 • Afrekenen collectemunten:
  bankrekening: NL81RABO0309456630 ten name van Protestantse Gemeente Borne

Meer weten?

Bekijk wie er in het college zitten en vind de contactgegevens.