Wie doe wat: moderamen, kerkenraad, kerkrentmeesters

Binnen de Protestantse Gemeente Borne werken we met enkele belangrijke groepen die de kerkgemeente draaiend houden. Daarnaast zijn er veel kerkdienstcommissies en werkgroepen .

Moderamen bestaat uit:

Aangevuld met:

  • Ouderlingen Kerkrentmeesters
  • Diakenen
  • Pastorale ouderlingen
  • Notulisten
    • tel. 06-22112804

De notulisten van de kerkenraad zijn:

  • hr. Johan Smits
  • mw. Anita Meijer-van der Graaf

Wilt u zich inzetten voor uw kerk? Op dit moment zijn er verschillende vacatures.
Bekijk hier de vacatures.

Kerkrentmeesters:

Naam

Functie

Telefoon

Gerwim van Straalen

Voorzitter

074-2670733

A. Overbeek (Arend Jan)

2e Voorzitter

Janny Huiskes secretaris 06-2073 9206

mw. H.W. Siekman (Hetty)

2e Secretaris/Notulist

W.J. Scheper (Willem-Jan)

Penningmeester

penningmeester-cvk@pgborne.nl

Erik Middag

beheer gebouwen

B. Kremer (Bert)

Beheer gebouwen

 06-38902077

Mailadres Kerkrentmeesters:

kerkrentmeesters@pgborne.nl