Wie doe wat: moderamen, kerkenraad, kerkrentmeesters

Binnen de Protestantse Gemeente Borne werken we met enkele belangrijke groepen die de kerkgemeente draaiend houden. Daarnaast zijn er veel kerkdienstcommissies en werkgroepen .

Moderamen bestaat uit:

 • voorzitter: 
  Karin Jobse
 • scriba/secretaris:
  mw. Ellie Verschoor
 • college van diakenen:
  hr. Cor van Huizen
 • college van kerkrentmeesters:
  hr. Gerie van der Endt, tel. 074-2670733

Kerkenraad:

De kerkenraad telt 20 leden:

 • 1 predikant
 • 12 ouderlingen
 • 5 diakenen
 • en 2 notulisten

De notulisten van de kerkenraad zijn:

 • hr. Johan Smits
 • mw. Anita Meijer-van der Graaf

Wilt u zich inzetten voor uw kerk? Op dit moment zijn er verschillende vacatures.
Bekijk hier de vacatures >>

Kerkrentmeesters:

Naam

Functie

Telefoon

G. van der Endt (Gerie)

Voorzitter

074-2670733

A. Overbeek (Arend Jan)

2e Voorzitter

Janny Huiskes secretaris 06-2073 9206

mw. H.W. Siekman (Hetty)

2e Secretaris/Notulist

W.J. Scheper (Willem-Jan)

Penningmeester

penningmeester-cvk@pgborne.nl

Erik Middag

beheer gebouwen

B. Kremer (Bert)

Beheer gebouwen

 06-38902077

Mailadres Kerkrentmeesters:

kerkrentmeesters@pgborne.nl