Wat doet het moderamen?

oude kerkHet moderamen van de Protestantse Gemeente Borne kan worden gezien als het dagelijks bestuur van de kerk. Het moderamen bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor en regelt de uitvoering van besluiten uit de kerkenraad.

Waar bestaat het moderamen uit?

Het moderamen bestaat uit de voorzitter van de kerkenraad, de scriba, één predikant, de voorzitter van het college van kerkrentmeesters en de voorzitter van de diaconie. Bekijk wie er in het moderamen zitten.

Meer weten?

Het moderamen, komt 10 x per jaar bijeen. Bekijk hier de data van het moderamenoverleg.