Eenheid tussen kerken dankzij Raad van Kerken

De Raad van Kerken in Nederland is een gemeenschap van 17 kerken in Nederland. In  Borne zit de Raad van Kerken van Borne, Hertme en Zenderen (opgericht in 1969). De volgende kerken en geloofsgemeenschappen maken deel uit van deze Raad:

  • De twee RK parochies in Borne, Hertme en Zenderen
  • De Protestante Gemeente Borne
  • De Baptistengemeente
  • De Doopsgezinde gemeente

Het doel van de Raad van Kerken

raadvankerkenVanuit een christelijke inspiratie bevordert de Raad van Kerken de samenwerking en het streven naar eenheid tussen de kerken alsmede de dienst van de kerken gezamenlijk aan de samenleving. Zowel theologische als maatschappelijke vragen staan op zijn agenda. De Raad onderhoudt relaties met zijn lidkerken en de brede oecumenische beweging in Nederland en wereldwijd, maar ook met vertegenwoordigers van andere religies, met overheden, politieke partijen en tal van maatschappelijke organisaties.

Wat doet de Raad van Kerken in Borne?

Jaarlijks, in september, presenteert de Raad zijn jaarprogramma van activiteiten, waaronder vieringen, bijeenkomsten zoals de Dodenherdenking op 4 mei, etc. Dit jaarprogramma is achterin de kerk verkrijgbaar voor belangstellenden. Naast deze activiteiten ondersteunt de Raad ook de Stichting Noodopvang Dakloze Asielzoekers.

Vrijwilligers nodig

Voor het uitvoeren van de diverse activiteiten is de Raad steeds op zoek naar vrijwilligers. Bent u hierin geïnteresseerd? Kijk voor informatie dan op www.raadvankerkenborne.nl of neem contact op met de secretaris.

Contactgegevens Raad van Kerken Borne

Het secretariaat in Borne ligt op dit moment op interim-basis bij Huib de Wit, tel: (074) 2664858, e-mail info@raadvankerkenborne.nl.