Vacatures binnen onze kerkelijke gemeente

Er zijn diverse vacatures binnen de Protestantse Gemeente Borne. Ontdek ze hieronder. 

-Pastoraal ouderling

Als pastoraal ouderling bezoekt u gemeenteleden, nieuw ingekomenen en zieken. In de praktijk houdt dit in: het luisteren naar hun verhalen en samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen. Ook hebt u gemiddeld één keer per maand een taak in de zondagse eredienst. Vijf keer per jaar is er een overleg in de pastorale raad en tien keer per jaar is er een vergadering met de kerkenraad. 

Pastoraal medewerker

Als pastoraal medewerker bezoekt u gemeenteleden, nieuw ingekomenen en zieken. In de praktijk houdt dit in: het luisteren naar hun verhalen en samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen. Bij rouw-, trouw- en doopdiensten van de door u bezochte gemeenteleden vragen wij u een taak uit te voeren in de dienst. 

 

Diaken

Als diaken hebt u de verantwoordelijkheid om aandacht te hebben voor de noden van mensen en hierin een positieve bijdrage te leveren. Het gaat hierbij lang niet altijd om financiële noden. Daarnaast is de diaken verantwoordelijk voor de collecte: de bestemming en het collecteren zelf. De diakenen (8 in totaal) dragen zorg voor verantwoord beleid in het beheren en het besteden van het vermogen én in de zorg voor voldoende activiteiten waarbij er oog is voor de noden van de mensen in de gemeente Borne dichtbij, maar ook voor de mensen verder weg. Zendings- en ontwikkelingswerk, kortweg ZWO, is een belangrijk onderdeel van de diaconie/hulp bij de Protestantse Gemeente Borne. Tijdens de vergaderingen(tien maal per jaar) bespreken we met elkaar de actuele stand van zaken in de maatschappij, de activiteiten en de mogelijke kansen die op korte of langere termijn benut kunnen worden. Daarnaast woont de diaken ook de kerkenraadsvergaderingen bij. Iedere diaken heeft zijn/haar eigen aandachtsgebied(en). Bekijk hier alle aandachtsgebieden.

Meer weten? Bel Cor van Huizen, tel. 06-10881136.

 Diaconaal jeugdmedewerker

Kijk alvast op de pagina van Team Jeugd om te ontdekken wat deze groep doet. Weten wat deze taak inhoudt? Bel Jorien Beunk via 06-50487903.

Lid team Jeugd

Kijk alvast op de pagina van Team Jeugd om te ontdekken wat deze groep doet. Weten wat deze taak inhoudt? Bel Jorien Beunk via 06-50487903.

Oppasdienst

Kijk alvast op de pagina van Team Jeugd om te ontdekken wat deze groep doet. Weten wat deze taak inhoudt? Bel Jorien Beunk via 06-50487903. 

Gezellige, vrolijke vrijwilliger kindernevendienst

Vind jij of vindt u het inspirerend om met kinderen te praten, te bidden, te tekenen, te knutselen, te zingen enzovoort? Heb je dan al eens overwogen om je bij de enthousiaste groep van kindernevendienstleiding aan te sluiten? Dan is dit jouw/uw kans! De kindernevendienst zoekt mensen (mannen of vrouwen) die er zin in hebben om eens per jaar óf op regelmatige basis aan de kinderen een bijbelverhaal te vertellen en daarover met hen te praten. De kindernevendienst is voor alle kinderen die naar de basisschool gaan. Je hoeft niets te doen wat je ‘eng’ lijkt, zoals iets over de nevendienst vertellen in de kerk, je hoeft geen theoloog te zijn, je hoeft zeker niet te denken dat je geloof ontoereikend is. Het enige dat je meebrengt, ben je zelf. En dat is genoeg om het, samen met de kinderen, heel gezellig te hebben! Lijkt het u of jou iets? Kom gerust eens mee om te kijken hoe het er toegaat.

Meer weten? Bel of mail Lianne Maatman: liannemaatman@gmail.com. 

Voorzitter ZWO, zendings- en ontwikkelingswerk

Leidt u vergaderingen makkelijk in goede banen? En wilt u eventueel iets doen tijdens de kerkdiensten die de ZWO 2x per jaar organiseert? Word dan voorzitter van de ZWO. U vergadert met de commissie dan 6x per jaar. Ook bereidt u met de commissie en de predikant 2x per jaar de speciale ZWO-kerkdienst voor tijdens een overleg. Als u wilt, helpt u eventueel ook mee in de dienst zelf. 

Lees meer over deze werkgroep op de pagina ZWO of mail Dinie Geertman. Meer weten? Mail Dini Geertman dinigeertman1@gmail.com. 

‘Ouderenduwer’ voor bewoners Dijkhuis naar kapel

Wilt u een paar zondagen per jaar ouderen naar de Kapel van ’t Dijkhuis brengen voor een kerkdienst? En ze na afloop weer terug naar hun kamer brengen? De ene bewoner kan lopen, de ander zit in een rolstoel of ligt in bed. ’t Kost u weinig tijd en levert veel dankbare reacties op!  Meer weten? Aanmelden? Bel of mail met Alie Gierveld tel. 074-2665443 of aliegierveld.veldman@gmail.com. 

Vrijwilliger bij de autodienst

Binnen onze gemeente maken steeds meer mensen gebruik van de autodienst, om naar de kerk te komen als ze dat zelf niet kunnen. Extra mensen om op zondagmorgen te rijden zijn dus welkom. Meer weten? Aanmelden? Bel of mail Marten Schukkink,  tel. 074-2665353,
mail: mgschukkink@home.nl

 

 

Kookhulp

Vindt u het leuk om een keertje te koken voor een groepje mensen? Elke maand eten we namelijk samen in de Potkaamp. Dit eten maken een aantal vrijwilligers samen. Lees meer over Samen eten in de Potkaamp. Meer weten? Aanmelden als kookhulp? Bel of mail Ria Timpers, tel. 2663909 of riatimpers@gmail.com. 

Webredactieteamlid

Heb je geregeld wel een gaatje om even wat online te doen? Of vind jij het mooi om te zien wat er allemaal binnen onze gemeente gebeurt? Word dan webredactieteamlid. Je kiest zelf hoeveel tijd je beschikbaar hebt en wat je precies wilt doen. Nieuwsberichten plaatsen, tekstpagina’s herschrijven of andere eenvoudige hand- en spandiensten. Je doet dit samen met iemand anders en bent een soort back-up voor elkaar. Dit werk is geschikt voor zowel jongere mensen als gepensioneerden. Meer weten? Aanmelden? Mail naar webmaster@pgborne.nl. 

Archivaris

Door verhuizing stopt de huidige archivaris. Een archivaris beheert een archief, in dit geval ons kerkarchief. Je verzamelt en beoordeelt items en slaat ze op in een (digitaal) archief. Je bepaalt hoe je archief inricht, zodat de documenten, kunst of voorwerpen makkelijk te vinden en toegankelijk zijn voor publiek. De indexen kan je zelf ontwikkelen of uitbesteden. Je onderhoudt soms ook contact met externen zoals de gemeentelijke archivaris. Wat het aan tijd vraagt? Zo’n 2 uur per week. Meestal op donderdagmorgen, als er meer vrijwilligers actief zijn voor onze kerkgemeente; flexibel indelen naar beschikbare tijd kan ook.

Meer weten? Aanmelden? Bel of mail de secretaris van het College van Kerkrentmeester, 06-2073 9206, kerkrentmeesters@pgborne.nl