Predikanten van de Protestantse Gemeente Borne

 

De Protestantse Gemeente Borne heeft twee predikanten. Klik hieronder voor meer informatie over hen.

Ds. Gerco Veening

Vind de contactgegevens en lees de achtergrond en kijk op het leven van dominee Veening.

Ds. Johan Meijer

Vind de contactgegevens en lees meer over het leven en de ervaringen van dominee Meijer.

Uitzwaaimoment klimaatpelgrims

Op donderdagmiddag 30 september komt er een groep van 31 pelgrims de gemeente Borne binnen. Zij zijn half augustus in Polen op pad gegaan voor een tocht van 2800 kilometer op weg naar de Internationale VN Klimaattop in Glasgow, die plaatsvindt van 1 tot en met 12...

AED bij de Potkaamp

Naast de ingang van De Potkamp, tegenover de Oude kerk, is de gele AED kast geplaatst www.hartslag.nu De AED-kast kan pas worden geopend met de pincode die een hulpverlener op zijn mobiele telefoon ontvangt. Die hulpverlener kan jij zijn, als je bent aangemeld bij...

Pelgrim voor één dag

Een groep van ongeveer 30 pelgrims uit heel de wereld is op 14 augustus in Polen begonnen aan een Klimaatpelgrimage. Zij wandelen door Duitsland, Nederland en Groot-Brittannië om aan te komen in Glasgow, waar van 1 t/m 12 november de VN Klimaattop plaatsvindt. Met...

Diensten in het Dijkhuis

Na ruim anderhalf jaar kunnen er weer diensten in het Dijkhuis gehouden worden. Vanaf zondag 5 september 2021 gaan we weer van start  en zijn alle bewoners van ’t Dijkhuis, de Aak en de Schoener weer van  harte welkom om de interkerkelijke kerkdiensten bij te komen...

Groene Theologie: thema in de kerk

Op de gemeente-avond vertelde ds. Johan Meijer over het nieuwe meerjarenthema: Groen Geloven. Rode draad: groen thema De Startzondag voor dit jaar, 5 september is in voorbereiding en daarbij geven wij aandacht aan het Joodse Loofhuttenfeest, een van de grote feesten...

Bent u/ben jij erbij: startzaterdag 4 september?

Eindelijk, het mág weer. We zijn erg blij dat we u en jou kunnen uitnodigen voor een (activiteiten) dagje uit dat we combineren met de startzondag. We vieren dan dat we weer echt samen kunnen zijn. En tegelijk vieren we de start van het kerkelijk seizoen 2021/2022....

Een kaars aansteken

In onze kerk wordt altijd de paaskaars aangestoken, als teken dat God bij ons wil zijn. Onzichtbaar, maar wel merkbaar, of als licht aanwezig in andere mensen die er voor ons willen zijn. Een kaars aansteken is een moment van aandacht en je hart voelen. Je kunt dan...

Team Jeugd

Al een paar jaar is Team Jeugd voor jullie actief. We zijn blij dat we ook in de coronatijd activiteiten en contactmomenten hebben kunnen organiseren. Gedurende het jaar 2020 zijn we er op verschillende manieren voor jullie geweest. Sinds januari 2021 is het echter...

Gesprekskring

Dit coronajaar ging er heel veel niet door, maar wat wel door ging was een gesprekskring van onze gemeente. Helemaal coronaproof werd er via Zoom met elkaar gesproken. We hadden gehoopt de laatste bijeenkomst van het jaar ergens buiten te kunnen houden, maar zowel de...

Eens met jaarrekening 2020 en begroting 2021?

Het College van Kerkrentmeesters stelde de jaarrekening 2020 van de Protestantse gemeente te Borne op. Uit de kerkenraadsvergadering van 27 mei 2021 blijkt dat de kerkenraad deze jaarrekening wil goedkeuren in de vergadering van 24 juni. Dat gebeurt alleen als u als...

Indrukwekkende video van 12-jarige

Johan Meijer is gespreksleider in het tv-programma De Drijfveer, van BorneBoeit. In de tweede aflevering van De Drijfveer is de 12-jarige Lotte Sonneveld, die vier jaar geleden haar vader verloor, de gast aan tafel. Bekijk de aflevering op:...

Ook deze zomer weer een leuk dagje uit voor iedereen.

Net als de voorgaande jaren, wil de Werkgroep Vakantie en Uitstapjes van de Protestantse Kerk Borne ook de komende zomer graag weer iets betekenen voor gezinnen die het financieel niet breed hebben. We willen ervoor zorgen dat kinderen uit deze gezinnen een leuk dagje...