Predikanten van de Protestantse Gemeente Borne

 

De Protestantse Gemeente Borne had twee predikanten. Op dit moment hebben wij er één. Klik hieronder voor meer informatie over hem.

Ds. Johan Meijer

Vind de contactgegevens en lees meer over het leven en de ervaringen van dominee Meijer.

Dominee Veening heeft per januari 2022 onze gemeente verlaten. Vandaar dat we op dit moment 1 dominee hebben.

Licht in het duister – help als kind/jongere mee

Van 17 t/m 23 januari is het in de hele wereld de week van de eenheid van alle christenen. In Borne doen we ook mee met de kerken. Het thema is Licht in het duister. Alle kinderen en jongeren kunnen meedoen: kinderen met maken van een ster, jongeren (en volwassenen)...

Plannen en belastingvoordeel bij Actie Kerkbalans 2022

In deze tijd van het jaar kloppen we als Protestantse Gemeente Borne weer voor de Actie Kerkbalans bij u aan; met uw gift houden we kerk in stand en voeren we mooie plannen uit. Welke? Dat leest u onder meer in de speciale folder die u in brievenbus hebt gehad of de...

Woord dat mij aanspreekt

Samen de Schriftlezingen voor de komende zondag verkennen. Dat is het idee achter ‘Woord dat mij aanspreekt’, een middag om te praten over die komende Schriftlezing, onder leiding van ds. Johan Meijer. Er gebeurt iets.... Wanneer wij in een kerkdienst de...

Bemoedigingsbrief predikanten

Zo vlak voor de Kerst een brief van de predikanten van de Protestantse gemeente van Borne.De aanleiding van deze brief is de aanhoudende coronacrisis. Al 22 maanden houdt de pandemieons allen in de greep. Voor de hele brief ga naar : bemoedigingsbrief predikanten

Halen & brengen kapel bewoners Dijkhuis

Bent u inwoner van Het Dijkhuis? En kunt u niet zelf naar de kerkvieringen van de Protestantse Gemeente Borne in de kapel komen? Dan halen we u graag op. Neem hiervoor contact op met Alie Gierveld via 06-13297479 of aliegierveld.veldman@gmail.com.

Als je eens wilt praten…

Heb je als 18-minner iets heftigs meegemaakt, zoals ziekte of dood in je omgeving? Of juist iets heel moois, bijna hemels misschien? Of iets verwarrends? Binnen de Protestantse Gemeente staat iemand van Team Jeugd voor je klaar voor een praatje. Dat noemen we...

De actuele maatregelen nog even op een rij

Oude Kerk Geen gemeentezang.Als het mogelijk is wordt er gebruik gemaakt van een zanggroep, maximaal 3 personen die elk op minimaal 1,5 meter van elkaar en minimaal 5 meter vanaf de 1e rij kerkgangers in het schip staan.Is er geen zanggroep, dan wordt gebruik gemaakt...

Ouderen Kerstfeest

Hoezeer het ons ook spijt, maar we konden als diaconie geen ander besluit nemen. De Corona slaat dermate om zich heen dat het onverantwoord zou zijn het Kerstfeest plaats te laten vinden. We hopen dat u gezond blijft en dat we elkaar in 2022 wel kunnen ontmoeten

Najaarszendingsactie 2021-2022 ……. elk jaar weer een succes

De ZWO-groep heeft in de ZWO-dienst van zondag 14 nov de voorlopige opbrengst van de actie bekend gemaakt. In 14 dagen tijd is al een bedrag van €4.090 door de gemeente bijeengebracht voor de ontwikkelingsprojecten van onze gemeenteleden en van Kerk in Actie. Heel...

Afscheid ds. Gerco Veening

De kerkenraad laat u weten dat ds Gerco Veening zijn beroep naar de Protestantse gemeente Oldenzaal heeft aangenomen. Hij heeft dit zondag 14-11-2021 tijdens de kerkdienst in Oldenzaal formeel bekend gemaakt. Zijn komst naar Oldenzaal is tijdens deze dienst met...

Beroep ds Gerco Veening naar Oldenzaal

Op donderdagavond 28 oktober j.l. heeft ds Gerco Veening de kerkenraad meegedeeld dat de Protestantse gemeente van Oldenzaal een beroep op hem heeft uitgebracht. Hij heeft aangegeven dat hij dit beroep zal aannemen. De kerkenraad feliciteert hem hiermee van harte. Het...

Aanscherping maatregelen Corona

Tijdens de persconferentie van dinsdag 2 november j.l. zijn de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan aangescherpt. Dat heeft helaas directe gevolgen voor bijeenkomsten in onze gemeente, waaronder de kerkdiensten. Het moderamen heeft daarom,...