Nieuwe Bijbelvertaling 2021

Nieuwe Bijbelvertaling 2021

Op 13 oktober werd in de Grote Kerk in Den Haag de NBV21 gepresenteerd en het eerste exemplaar werd overhandigd aan Koning Willem Alexander, beschermheer van het Nederlands Bijbelgenootschap. NVB21 NBV21 betekent: Nieuwe Bijbelvertaling 2021. 21 heeft een dubbele...

Lees meer
Wat houdt u en jou bezig?

Wat houdt u en jou bezig?

Voelt u zich wel eens geraakt door een mooi gedicht? Een passage in een (Bijbels gerelateerd) boek of artikel in de krant over leven, dood, naastenliefde en teleurstellingen? U bent niet de enige! Bezinmoment Veel mensen willen over dit soort onderwerpen praten, van...

Lees meer
Versoepelingen

Versoepelingen

De kerkenraad heeft op 28 september de volgende besluiten genomen overde versoepelingen van de Coronamaatregelen.         * Vanaf 17 oktober zullen er 100 stoelen staan opgesteld in de OudeKerk. U bent welkom zonder aanmelding en zonder...

Lees meer
Nieuwe kerkenraadsvoorzitter

Nieuwe kerkenraadsvoorzitter

De kerkenraad heeft in zijn vergadering op 28 september 2021 besloten om mw. Karin Jobse te benoemen als  nieuwe voorzitter van de kerkenraad. Tenzij er voor 17 oktober bezwaren worden ingediend vanuit de gemeente zal debevestiging van mw. Karin Jobse als...

Lees meer
Uitzwaaimoment klimaatpelgrims

Uitzwaaimoment klimaatpelgrims

Op donderdagmiddag 30 september komt er een groep van 31 pelgrims de gemeente Borne binnen. Zij zijn half augustus in Polen op pad gegaan voor een tocht van 2800 kilometer op weg naar de Internationale VN Klimaattop in Glasgow, die plaatsvindt van 1 tot en met 12...

Lees meer
AED bij de Potkaamp

AED bij de Potkaamp

Naast de ingang van De Potkamp, tegenover de Oude kerk, is de gele AED kast geplaatst www.hartslag.nu De AED-kast kan pas worden geopend met de pincode die een hulpverlener op zijn mobiele telefoon ontvangt. Die hulpverlener kan jij zijn, als je bent aangemeld bij...

Lees meer
Diensten in het Dijkhuis

Diensten in het Dijkhuis

Na ruim anderhalf jaar kunnen er weer diensten in het Dijkhuis gehouden worden. Vanaf zondag 5 september 2021 gaan we weer van start  en zijn alle bewoners van ’t Dijkhuis, de Aak en de Schoener weer van  harte welkom om de interkerkelijke kerkdiensten bij te komen...

Lees meer
Groene Theologie: thema in de kerk

Groene Theologie: thema in de kerk

Op de gemeente-avond vertelde ds. Johan Meijer over het nieuwe meerjarenthema: Groen Geloven. Rode draad: groen thema De Startzondag voor dit jaar, 5 september is in voorbereiding en daarbij geven wij aandacht aan het Joodse Loofhuttenfeest, een van de grote feesten...

Lees meer
Bent u/ben jij erbij: startzaterdag 4 september?

Bent u/ben jij erbij: startzaterdag 4 september?

Eindelijk, het mág weer. We zijn erg blij dat we u en jou kunnen uitnodigen voor een (activiteiten) dagje uit dat we combineren met de startzondag. We vieren dan dat we weer echt samen kunnen zijn. En tegelijk vieren we de start van het kerkelijk seizoen 2021/2022....

Lees meer
Een kaars aansteken

Een kaars aansteken

In onze kerk wordt altijd de paaskaars aangestoken, als teken dat God bij ons wil zijn. Onzichtbaar, maar wel merkbaar, of als licht aanwezig in andere mensen die er voor ons willen zijn. Een kaars aansteken is een moment van aandacht en je hart voelen. Je kunt dan...

Lees meer
Team Jeugd

Team Jeugd

Al een paar jaar is Team Jeugd voor jullie actief. We zijn blij dat we ook in de coronatijd activiteiten en contactmomenten hebben kunnen organiseren. Gedurende het jaar 2020 zijn we er op verschillende manieren voor jullie geweest. Sinds januari 2021 is het echter...

Lees meer
Gesprekskring

Gesprekskring

Dit coronajaar ging er heel veel niet door, maar wat wel door ging was een gesprekskring van onze gemeente. Helemaal coronaproof werd er via Zoom met elkaar gesproken. We hadden gehoopt de laatste bijeenkomst van het jaar ergens buiten te kunnen houden, maar zowel de...

Lees meer
Eens met jaarrekening 2020 en begroting 2021?

Eens met jaarrekening 2020 en begroting 2021?

Het College van Kerkrentmeesters stelde de jaarrekening 2020 van de Protestantse gemeente te Borne op. Uit de kerkenraadsvergadering van 27 mei 2021 blijkt dat de kerkenraad deze jaarrekening wil goedkeuren in de vergadering van 24 juni. Dat gebeurt alleen als u als...

Lees meer
Indrukwekkende video van 12-jarige

Indrukwekkende video van 12-jarige

Johan Meijer is gespreksleider in het tv-programma De Drijfveer, van BorneBoeit. In de tweede aflevering van De Drijfveer is de 12-jarige Lotte Sonneveld, die vier jaar geleden haar vader verloor, de gast aan tafel. Bekijk de aflevering op:...

Lees meer
Paasnacht herbeleven in filmpjes

Paasnacht herbeleven in filmpjes

In 2012 konden we nog gewoon met zijn allen naar de Paasnachtdienst en onder meer de sfeervolle lichtjesceremonie meemaken. Organist Jan Braakman heeft hier opnames van en deelt ze hier graag met u. Zo maakt u het toch nog een beetje mee. https://youtu.be/t6NatAGDJRI...

Lees meer
Diensten in de Oude Kerk hervat

Diensten in de Oude Kerk hervat

In overleg met de kerkenraad is besloten weer diensten mogelijk te maken in de Oude Kerk. Een wens die de laatste tijd vaak werd geuit door gemeenteleden. Maar de kerkenraad realiseert zich ook dat het voor sommige gemeenteleden nog te vroeg is. Eenieder kan daarin...

Lees meer