Woord dat mij aanspreekt

Woord dat mij aanspreekt

Samen de Schriftlezingen voor de komende zondag verkennen. Dat is het idee achter ‘Woord dat mij aanspreekt’, een middag om te praten over die komende Schriftlezing, onder leiding van ds. Johan Meijer. Er gebeurt iets.... Wanneer wij in een kerkdienst de...

Lees meer
Bemoedigingsbrief predikanten

Bemoedigingsbrief predikanten

Zo vlak voor de Kerst een brief van de predikanten van de Protestantse gemeente van Borne.De aanleiding van deze brief is de aanhoudende coronacrisis. Al 22 maanden houdt de pandemieons allen in de greep. Voor de hele brief ga naar : bemoedigingsbrief predikanten

Lees meer
Halen & brengen kapel bewoners Dijkhuis

Halen & brengen kapel bewoners Dijkhuis

Bent u inwoner van Het Dijkhuis? En kunt u niet zelf naar de kerkvieringen van de Protestantse Gemeente Borne in de kapel komen? Dan halen we u graag op. Neem hiervoor contact op met Alie Gierveld via 06-13297479 of aliegierveld.veldman@gmail.com.

Lees meer
Als je eens wilt praten…

Als je eens wilt praten…

Heb je als 18-minner iets heftigs meegemaakt, zoals ziekte of dood in je omgeving? Of juist iets heel moois, bijna hemels misschien? Of iets verwarrends? Binnen de Protestantse Gemeente staat iemand van Team Jeugd voor je klaar voor een praatje. Dat noemen we...

Lees meer
De actuele maatregelen nog even op een rij

De actuele maatregelen nog even op een rij

Oude Kerk Geen gemeentezang.Als het mogelijk is wordt er gebruik gemaakt van een zanggroep, maximaal 3 personen die elk op minimaal 1,5 meter van elkaar en minimaal 5 meter vanaf de 1e rij kerkgangers in het schip staan.Is er geen zanggroep, dan wordt gebruik gemaakt...

Lees meer
Ouderen Kerstfeest

Ouderen Kerstfeest

Hoezeer het ons ook spijt, maar we konden als diaconie geen ander besluit nemen. De Corona slaat dermate om zich heen dat het onverantwoord zou zijn het Kerstfeest plaats te laten vinden. We hopen dat u gezond blijft en dat we elkaar in 2022 wel kunnen ontmoeten

Lees meer
Afscheid ds. Gerco Veening

Afscheid ds. Gerco Veening

De kerkenraad laat u weten dat ds Gerco Veening zijn beroep naar de Protestantse gemeente Oldenzaal heeft aangenomen. Hij heeft dit zondag 14-11-2021 tijdens de kerkdienst in Oldenzaal formeel bekend gemaakt. Zijn komst naar Oldenzaal is tijdens deze dienst met...

Lees meer
Beroep ds Gerco Veening naar Oldenzaal

Beroep ds Gerco Veening naar Oldenzaal

Op donderdagavond 28 oktober j.l. heeft ds Gerco Veening de kerkenraad meegedeeld dat de Protestantse gemeente van Oldenzaal een beroep op hem heeft uitgebracht. Hij heeft aangegeven dat hij dit beroep zal aannemen. De kerkenraad feliciteert hem hiermee van harte. Het...

Lees meer
Aanscherping maatregelen Corona

Aanscherping maatregelen Corona

Tijdens de persconferentie van dinsdag 2 november j.l. zijn de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan aangescherpt. Dat heeft helaas directe gevolgen voor bijeenkomsten in onze gemeente, waaronder de kerkdiensten. Het moderamen heeft daarom,...

Lees meer
Write for rights van Amnesty

Write for rights van Amnesty

'Het is beter een kaars aan te steken dan de duisternis te vervloeken', is een oud Chinees spreekwoord Het logo Het logo van Amnesty is hier op gebaseerd. De brandende kaars staat symbool voor vrijheid, hoop en leven. Het prikkeldraad voor onderdrukking en...

Lees meer
Gezinsviering van 5 sept

Gezinsviering van 5 sept

Jeugd en de Ark van Noach, Op zondagmiddag 5 september kon Team Jeugd weer een activiteit organiseren waarbij gezinnen, kinderen en jongeren elkaar konden ontmoeten. Er was op de Startzondag-middag een gezinsdienst voor ouders en opa's of oma's met hun kinderen en...

Lees meer
Nieuwe Bijbelvertaling 2021

Nieuwe Bijbelvertaling 2021

Op 13 oktober werd in de Grote Kerk in Den Haag de NBV21 gepresenteerd en het eerste exemplaar werd overhandigd aan Koning Willem Alexander, beschermheer van het Nederlands Bijbelgenootschap. NVB21 NBV21 betekent: Nieuwe Bijbelvertaling 2021. 21 heeft een dubbele...

Lees meer
Wat houdt u en jou bezig?

Wat houdt u en jou bezig?

Voelt u zich wel eens geraakt door een mooi gedicht? Een passage in een (Bijbels gerelateerd) boek of artikel in de krant over leven, dood, naastenliefde en teleurstellingen? U bent niet de enige! Bezinmoment Veel mensen willen over dit soort onderwerpen praten, van...

Lees meer