Projecten ZWO: dit bereik(t)en we met u

Binnen de Protestantse Gemeente Borne helpen we op afstand mee aan zendings- en ontwikkelingswerk, ZWO. De ZWO-commissie staat op dit moment voor 5 projecten. De ZWO-commissie ondersteunt een project van Kerk in Actie en de 4
projecten die door gemeenteleden zelf zijn opgezet.

Zambia – Maatjes voor gezinnen zonder ouders

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos, met kinderen onder de 18 jaar als gezinshoofd.

Nadat hun ouders aan aids zijn overleden, zorgen de opa’s en oma’s voor de kinderen. Maar als zij wegvallen staan deze kinderen er alleen voor.

Het kind dat gezinshoofd is moet het huishouden doen en voor inkomen zorgen en de andere broertjes en zusjes onderhouden.

Ze kunnen de schoolkosten niet betalen en hebben zelf geen tijd om naar school te Ze moeten werken. (als dienstmeisje, metselaar, visser, dagloner of ze verkopen iets op straat. Meisjes belanden vaak in de prostitutie. Ze leven in extreme armoede.

De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders en maatjes worden getraind om hen te begeleiden en praktisch te
ondersteunen.

http://www.kerkinactie.nl/kinderenzambia

Stichting Naar School in Haïti

Het zal u bekend zijn dat de Stichting zich inzet voor onderwijs aan de allerarmsten in Haïti. De nood in Haïti is hoog. Corona heeft ook hier hard toegeslagen. Er is een enorme devaluatie van de Haïtiaanse munt: voedsel is voor velen onbetaalbaar geworden. De leerlingen ontvangen iedere dag een warme maaltijd. Daarnaast worden er onder de allerarmsten voedselpakketten uitgedeeld. Dit werk is mede mogelijk door de vele giften die vanuit Borne ontvangen worden.

Stichting Shoma

Shoma maakt het voor kinderen in Rubya mogelijk om naar de lagere school te gaan. In Tanzania is dat niet vanzelfsprekend. Als hun ouders daar geen geld voor hebben, vallen de kinderen buiten de boot. Shoma sponsort kansarme kinderen om naar een Engelstalige school te gaan. Shoma heeft hiervoor zelf een Engelstalige school gebouwd. In 2016 zijn we met de eerste kinderen gestart, waarin nu de groepen 1 t/m 6 functioneren. De kinderen krijgen 2x per dag een maaltijd. Shoma zorgt ook voor schoon water, voor de omgeving en voor de school.

  • Meer informatie: www.Shoma.nl
  • Contactpersoon vanuit onze gemeente: Jaap Bargeman

Kindertehuis Hannukah

In kindertehuis Hannukah van Stichting Mariette’s Child Care in Ghana worden 40 kinderen tussen 0-17 jaar opgevangen en verzorgd. De lokale bevolking werkt mee in dit kindertehuis en in de Circle of Life school. De opbrengst van voorgaande zendingsacties is gebruikt voor de bouw van een junior highschool. Zo kunnen de kinderen van Hannukah en kinderen uit de omgeving nog 3 jaar middelbaar onderwijs volgen.

  • Meer informatie: www.mchildcare.nl
  • Contactpersoon uit onze gemeente: Jolanda Schenkel

Schoolgeld voor de kinderen van Mawa

In Malawi, één van de armste landen van Afrika ligt het gebied Mawa. Nu al voor het 6e jaar kunnen wij door de opbrengst van najaarszendingsactie 20 tot 25 tieners naar de middelbare school laten gaan. In totaal kunnen nu 42 kinderen naar school. De ouders, verzorgers en de kinderen zijn ons verschrikkelijk dankbaar, omdat het schoolgeld van €52 per jaar en het daarbij verplichte schooluniform van €20 door hen zelf niet is op te brengen. Terugkijkend over de jaren hebben wij al meer 200 kinderen zorgeloos naar school laten gaan en hebben deze kinderen daarna hun beroepskeuze kunnen maken. Zij noemen ons hun “churchfamily”.