Kerkdiensten: op dit moment kunnen weer 50 personen de dienst bijwonen na aanmelding.

Actueel nieuws

Write for rights van Amnesty

Write for rights van Amnesty

'Het is beter een kaars aan te steken dan de duisternis te vervloeken', is een oud Chinees spreekwoord Het logo Het logo van Amnesty is hier op gebaseerd. De brandende kaars staat symbool voor vrijheid, hoop en leven. Het prikkeldraad voor onderdrukking en...

Gezinsviering van 5 sept

Gezinsviering van 5 sept

Jeugd en de Ark van Noach, Op zondagmiddag 5 september kon Team Jeugd weer een activiteit organiseren waarbij gezinnen, kinderen en jongeren elkaar konden ontmoeten. Er was op de Startzondag-middag een gezinsdienst voor ouders en opa's of oma's met hun kinderen en...

Nieuwe Bijbelvertaling 2021

Nieuwe Bijbelvertaling 2021

Op 13 oktober werd in de Grote Kerk in Den Haag de NBV21 gepresenteerd en het eerste exemplaar werd overhandigd aan Koning Willem Alexander, beschermheer van het Nederlands Bijbelgenootschap. NVB21 NBV21 betekent: Nieuwe Bijbelvertaling 2021. 21 heeft een dubbele...

Uitnodiging: praat vooraf mee over schriftlezing

Uitnodiging: praat vooraf mee over schriftlezing

Wanneer wij in een kerkdienst de Schriftlezingen horen, gebeurt er al iets met ons. De teksten kunnen je raken en allerlei vragen oproepen. Graag nodigt ds. Johan Meijer u/jou uit om op dinsdagmiddag 19 oktober 2021 naar de Potkaamp te komen Samen gaan we dan de...

Aanstaande kerkdiensten


GA HIER NAAR KERKDIENST ONLINE

 

Collecte bijdragen

U kunt uw collecte ook overmaken op rekening NL65INGB0002315986 van de diaconie Protestantse Gemeente Borne. Graag met vermelding van uw doel.

Uitgebreide informatie over giften vindt u hier op onze site