Thomasviering: ruimte voor jezelf

Sinds het begin van 2019 houden wij in de Protestantse Gemeente Borne Thomasvieringen. Meestal in de Oude Kerk aan de Oude Kerkstraat.

Ga 20 minuten lang je eigen gang

Belangrijk onderdeel binnen de Thomasviering is de zogeheten Heilige Chaos, die ongeveer 20 minuten duurt. In ‘gewone’ kerkdiensten houdt de dominee op dat moment een preek, terwijl je stilzit en luistert. Bij de Heilige Chaos is geen preek of overdenking. In die tijd mag je juist rondlopen door de ruimte en op verschillende plaatsen iets doen.

Denk aan:

 • een lichtje aansteken
 • een voorbede opschrijven (die later in de viering dus ook wordt gebeden door de dominee)
 • in stilte een poosje zitten luisteren naar de pianomuziek
 • mediteren

Waar worstel jij mee?

Worstel je ergens mee? Schrijf je noodkreet aan God dan op en stop dit in het speciale ‘noodkreetkleed’, gemaakt door Anita Meijer. In dit kleed zitten afsluitbare vakjes, zodat jij je kreet dus alleen toevertrouwt aan God. Vergelijk het met de Klaagmuur in Jeruzalem, waar mensen ook briefjes in stoppen.

Zingen & luisteren naar popsong

In de viering zingen wij enkele rakende liederen en hoor je een popsong passend bij het thema. Als gemeente werken we dit seizoen tot zomer 2020 met het jaarthema ‘Inkeer’.

Ontstaan Thomasviering

Thomasvieringen begonnen eind jaren ’80 in het Finse Helsinki. De aanleiding? De officiële liturgie sprak steeds minder mensen, met name jongeren, nog aan. Daarom ontwikkelde men een vorm die ruimte gaf, ook aan twijfel of aarzelend zoeken.

Achtergrond naam Thomasviering

De naam van de apostel Thomas raakte er aan verbonden. Hij heeft de bijnaam ‘ongelovige Thomas’, maar dat doet hem geen recht. Je zou wel kunnen spreken over onderzoekende Thomas, of tastende Thomas.

Veel mensen van nu van alle generaties, zijn zoekend, onderzoekend en tastend naar een ruimte waarin geen vastgeklonken dogma’s of stellige antwoorden passen, maar waar wel iets van het geloof ervaarbaar is.

Geraakt worden

Verschillende landen namen Thomasvieringen over en varieerden ze. De vieringen trekken meestsal geen massa’s mensen, maar wie deelneemt ervaart iets van ‘geraakt zijn’, door een symbool, een handeling, een gebaar, een klank.  

Voor wie?

De viering past door zijn opzet bij alle leeftijden. Ben je jong of ouder, je bent dus van harte welkom.

’s Avonds & napraten

De vieringen beginnen om 19.00 uur. Na afloop is er een frisje of een kopje koffie of thee en kun je napraten.

Data volgende Thomasvieringen

Bekijk hier de data van de komende Thomasvieringen

Wie organiseren dit?

 • Andrieke Horsting
 • Anita Meijer
 • Bram Meijer
 • Ellen Klasens
 • ds. Johan Meijer
 • Klaske Kuipers
 • Liesbeth van Balen
 • Manouk Horsting