Vacature kerkelijk werker

Protestantse gemeente te Borne (PgtB)

Wij zijn een actieve en open geloofsgemeenschap in het mooie dorp Borne met de kerkdorpen Zenderen en Hertme.
Onderweg met God en elkaar in kerk en samenleving.
Wij zoeken een enthousiaste
Kerkelijk werker
voor 0,6 fte

We zoeken voor de invulling van deze nieuwe functie binnen onze gemeente, een inspirerende kerkelijk werker, met affiniteit voor de meer kwetsbare ouderen.

Wie zijn wij?

Borne is een bloeiende gemeente in Twente. De PgtB werkt op verschillende manieren samen met de overige geloofsgemeenschappen in Borne. Ons meerjarenthema is Groen geloven.

Onze gemeente heeft een historisch kerkgebouw, de Oude kerk en een kapel in de zorginstelling ’t Dijkhuis. In beide gebouwen worden wekelijkse erediensten gehouden.
In juni 2022 is een nieuw beleidsplan tot stand gekomen waarin verbinding en betrokkenheid centraal staan. Diaconaat en pastoraat worden vorm gegeven door middel van de thema’s Vieren, Dienen en Leren.

Vanuit het beleidsplan zijn meerdere groepen en individuele vrijwilligers actief om handen en voeten te geven aan die betrokkenheid en verbinding zoals in het beleidsplan verwoord. Het gaat ons erom Christus’ handen en voeten te zijn en voor elkaar en de mensen om ons heen van betekenis te zijn.

Wij vinden het belangrijk om vrijwilligers betrokken te houden en een welkom klimaat te creëren voor nieuwe vrijwilligers. Daarom hebben wij de coördinatie van de vrijwilligers onder gebracht bij de nieuw aan te stellen kerkelijk werker.

Wie zoeken wij?

Van de kerkelijk werker wordt verwacht dat hij of zij deze drie thema’s vanuit de samenwerking binnen het team Pastoraat vorm geeft. Betrokkenheid op elkaar en onderlinge verbinding in en vanuit onze geloofsgemeenschap in het algemeen en voor de meer kwetsbare oudere gemeenteleden in het bijzonder zijn daarbij uitgangspunten.

De kerntaken zijn:

Vieren
Dienen
Leren
Coördinatie vrijwilligers

We zoeken een kandidaat die:

Beschikt over een afgeronde opleiding Godsdienst/pastoraal werk.
De ‘Protestantse-kerk-route’ heeft doorlopen.
Ingeschreven staat in het register voor kerkelijk werkers van de PKN.
Een flexibele en enthousiaste instelling heeft.
Open staat voor de verscheidenheid in geloofsbeleving van de gemeenteleden.
Samenbindend en inspirerend kan zijn.
Gemakkelijk is in de omgang met mensen.
Zelfstandig kan werken.
Een duidelijke visie heeft op het pastoraat en gemeenteopbouw.

Wij bieden:

Een dienstverband van 0,6 fte.
Een aanstelling voor 1 jaar met de intentie deze, bij goed functioneren om te zetten naar onbepaalde tijd.
Een salaris en arbeidsvoorwaarden conform de regelingen voor de kerkelijk werker PKN.
Ondersteuning vanuit de kerkenraad, het team pastores en de werkgemeenschap.
Stuur uw reactie voor 22 maart 2023 naar kerkrentmeesters@pgborne.nl

De taak/functieomschrijving en het beleidsplan zijn ook op te vragen via bovenstaand mailadres.

Voor verdere vragen over de vacature kunt u contact opnemen met Gerie van der Endt, voorzitter College van Kerkrentmeesters 06-51521091