Visie

De visie van waaruit dit beleidsplan is opgesteld luidt:

De Protestantse gemeente te Borne is een

op elkaar betrokken geloofsgemeenschap als waardevol onderdeel in de

(Bornse) samenleving.

De kerk is niet meer alleen een gebouw waar zondagse diensten worden gehouden. Het is meer en meer een geloofsgemeenschap die niet door de muren van een gebouw beperkt wil worden.

Zij staat midden in de samenleving en wil daarin ook zichtbaar zijn. Dat willen ook veel gemeenteleden van de PgtB: het geloof in God en de betrokkenheid van God in hun leven ervaren en handen voeten geven door om te zien naar elkaar.