Woord dat mij aanspreekt

Samen de Schriftlezingen voor de komende zondag verkennen. Dat is het idee achter ‘Woord dat mij aanspreekt’, een middag om te praten over die komende Schriftlezing, onder leiding van ds. Johan Meijer.

Er gebeurt iets…

Wanneer wij in een kerkdienst de Schriftlezingen horen, gebeurt er al iets met ons. De teksten kunnen ons raken en allerlei vragen oproepen. Daarom noemen we deze activiteit ‘Woord dat mij aanspreekt’. Daarin zit een dubbele betekenis: het Woord kan rakend en aansprekend zijn, het Woord kan ons ook aanspreken op onze verantwoordelijkheid.

Opzet van de middag

Van 14.30 uur tot uiterlijk 16.00 uur uur kijken we naar de lezingen van de volgende zondag. De vragen en opmerkingen die aan de orde komen, kan de dominee meenemen in zijn verdere preekvoorbereiding.

Voor wie?

Iedereen (jong en ouder) is van harte welkom!

Welkom

Wel graag aanmelden bij ds Johan Meijer 

ds.johan.meijer@pgborne.nl

Data

Bekijk de eerstvolgende bespreking voor Woord dat mij aanspreekt.