Zondagsbrief

Actueel nieuws uit de Protestantse gemeente Borne wordt wekelijks verspreid via de Zondagsbrief. De Zondagsbrief wordt elke week op donderdagavond naar de geabonneerde leden gemaild.

In de Zondagsbrief kun je naast de kerkdiensten van de komende zondag, onder andere informatie vinden over komende activiteiten, jeugdwerk, nieuws uit de kerkenraad, zieken en jarigen (80+).

Abonneren

Bent u lid van de Protestantse gemeente Borne en ontvangt u de Zondagsbrief nog niet? Dan kunt u een e-mail sturen naar het kerkelijk bureau, kerkelijkbureau@pgborne.nl, met daarin uw naam en adresgegevens. Na controle van uw gegevens krijgt u voortaan wekelijks de Zondagsbrief via de e-mail toegestuurd.

Kent u een oudere die lid is van de Protestantse gemeente Borne, geen internetaansluiting heeft en graag op papier de Zondagsbrief van de Protestantse gemeente Borne wil lezen? Stuurt u dan een mailbericht naar diaconie@pgborne.nl.

Woont u buiten de gemeente Borne, dan betaalt u voor het toesturen van Zondagsbrief € 1 per keer.

Richtlijnen en tips voor inleveren kopij

 • De Zondagsbrief is alleen bedoeld voor actuele berichtgeving met betrekking tot de Protestantse gemeente Borne, de Oude Kerk en de Raad van Kerken van Borne, Hertme en Zenderen.
 • Geef het bericht een kop die goed weergeeft waar het bericht over gaat. Gebruik bijvoorbeeld in plaats van de kop “Collecte” de kop “Collecte voor Haïti”.
 • Houd het bericht kort: maximaal 180 woorden. Tip: wanneer u het tekstverwerkingsprogramma Word gebruikt, dan wordt het aantal woorden onder aan de pagina weergegeven.
 • Wanneer het bericht niet in 180 woorden te vatten is, maak dan een kort bericht voor de Zondagsbrief en een langer bericht voor de website waarnaar in de Zondagsbrief verwezen kan worden. Stuur het bericht voor de website naar webmaster@pgborne.nl.
 • Stuur bij voorkeur een foto mee; beelden trekken aandacht (zie tips foto’s hieronder).
 • Controleer of uw informatie compleet is: datum, begintijd (en eventueel eindtijd), locatie en eventueel contactpersoon.
 • Wanneer een bericht meerdere malen geplaatst moet worden, geef dit dan aan. In principe wordt een bericht niet vaker dan 2 maal geplaatst.
 • Stuur uw bericht voor donderdag 18.00 uur naar zondagsbrief@pgborne.nl. Vermeld ook uw naam en telefoonnummer in de e-mail. Dit wordt vaak vergeten! Wanneer we nog vragen hebben over het bericht en er onvoldoende tijd meer is om de vraag via e-mail af te handelen, dan kunnen we u telefonisch bereiken.

Foto’s:

 • Stuur de foto mee in png- of jpg-formaat.
 • Wanneer er personen op foto’s zichtbaar zijn, zorg er dan voor dat deze personen toestemming hebben verleend om deze foto’s in de Zondagsbrief op te nemen.
 • Internetfoto’s zijn zelden rechtenvrij. Op onderstaande fotosites vind je wel rechtenvrije foto’s: